Osebno vozilo B kategorija

V procesu usposabljanja za voznike motornih vozil morajo kandidati opraviti naslednje:

 • tečaj CPP - teoretični del usposabljanja s preizkusom znanja iz cestno prometnih predpisov

 • zdravniški pregled

 • izpit iz prve pomoči

 • praktično usposabljanje s preizkusom znanja

 • izpit iz teoretičnega dela pred komisijo izpitnega centra

 • izpit iz praktičnega dela pred komisijo izpitnega centra
   

Tečaj CPP s preizkusom znanja iz cestno prometnih predpisov
kandidati opravljajo v multimedijsko opremljenih predavalnicah
ŠOLE VOŽNJE STOP. Po končanem programu kandidati
opravijo preizkus znanja, ki je pogoj za pričetek praktičnega
usposabljanja.

Tečaji iz CPP se organizirajo v popoldanskem času v šoli vožnje Stop (Prušnikova ulica 57)

Z vami so učitelji predpisov, ki so strokovno usposobljeni, prijazni in dostopni, z dolgoletnimi izkušnjami.

 

Zdravniški pregled za vse kategorije opravite pri pooblaščenem zdravniku medicine dela po vaši izbiri. Potrdilo o zdravniškem pregledu vam velja 3 leta.

 

Tečaj iz prve pomoči organizira ŠOLA VOŽNJE STOP v času teoretičnega usposabljanja iz cestno prometnih predpisov. Izpit se opravlja pred komisijo Rdečega križa in nima časovne omejitve.

 

Izpit iz teoretičnega dela pred komisijo izpitnega centra

Kandidati pred prijavo poravnajo pristojbino 42,10 EUR  in se  prijavijo na teoretični del izpita.

Na izpitu iz teorije pred komisijo izpitnega centra kandidati potrebujejo:

 • veljavno osebno izkaznico ali potni list

 • evidenčni karton vožnje

 • kemični svinčnik.

Praktično usposabljanje z vozilom kandidati pričnejo po uspešno opravljenem  teoretičnem  usposabljanju in preizkusu znanja iz teoretičnega dela programa.

Kandidati morajo imeti med praktičnem usposabljanjem pri sebi naslednje:

 • evidenčni karton vožnje

 • osebno izkaznico ali potni list

 • zdravniško spričevalo.

 

Izpit iz praktičnega dela pred komisijo izpitnega centra

Kandidati pred prijavo praktičnega dela izpita poravnajo pristojbino 37,50 EUR.

Na izpitu iz praktične vožnje pred komisijo izpitnega centra kandidati potrebujejo:

 • veljavno osebno izkaznico ali potni list

 • evidenčni karton vožnje

 • originalno zdravniško spričevalo.

Avto šola STOP
Prušnikova ulica 57
1210 Ljubljana-Šentvid

Tel.: 01/512-30-10 ali 01/512-03-60
Gsm: 041-376-367
Email: stop.doo@siol.net

 • Facebook Social Icon

© 2019 izdelal avto šola STOP. Vse pravice zadržane