top of page

Osebno vozilo B kategorija

V procesu usposabljanja za voznike motornih vozil morajo kandidati opraviti naslednje:

 • tečaj CPP - teoretični del usposabljanja iz cestno prometnih predpisov

 • zdravniški pregled

 • izpit iz prve pomoči

 • izpit iz teoretičnega dela pred komisijo izpitnega centra

 • izpit iz praktičnega dela pred komisijo izpitnega centra
   

Tečaj iz cestno prometnih predpisov kandidati opravljajo v

predavalnici ŠOLE VOŽNJE STOP. Po končanem programu
kandidati opravijo preizkus znanja pred komisijo izpitnega centra,
ki je pogoj za pričetek praktičnega usposabljanja.

 

Zdravniški pregled za vse kategorije opravite pri pooblaščenem zdravniku medicine dela po vaši izbiri. Potrdilo o zdravniškem pregledu vam velja 3 leta.

Izpit iz teoretičnega dela pred komisijo izpitnega centra

Kandidati pred prijavo poravnajo pristojbino 42,10 EUR  in se  prijavijo na teoretični del izpita.

Na izpitu iz teorije pred komisijo izpitnega centra kandidati potrebujejo:

 • veljavno osebno izkaznico ali potni list

 • evidenčni karton vožnje
   

Praktično usposabljanje z vozilom kandidati pričnejo po uspešno opravljenem  teoretičnem  usposabljanju in preizkusu znanja iz teoretičnega dela programa.

Kandidati morajo imeti med praktičnem usposabljanjem pri sebi naslednje:

 • evidenčni karton vožnje

 • osebno izkaznico ali potni list

 • zdravniško spričevalo.

 

Izpit iz praktičnega dela pred komisijo izpitnega centra

Kandidati pred prijavo praktičnega dela izpita poravnajo pristojbino 37,50 EUR.

Na izpitu iz praktične vožnje pred komisijo izpitnega centra kandidati potrebujejo:

 • veljavno osebno izkaznico ali potni list

 • evidenčni karton vožnje

 • originalno zdravniško spričevalo.

bottom of page