Vaje CPP

Priprava za teoretični del izpita (CPP):

http://teorija-priprava.gov.si/moodle/login/index.php