top of page

Vožnja s spremljevalcem

Kdaj lahko pričnete z usposabljanjem v šoli vožnje?

Z usposabljanjem v šoli vožnje lahko prične oseba starejša od 16 let.

Kdaj lahko pričnete z vožnjo s spremljevalcem?

  • ko dopolnite 16 let,

  • ko v šoli vožnje opravite teoretični del usposabljanja za voznike motornih vozil B kategorije

  • ko opravite teoretični del vozniškega izpita pred komisijo izpitnega centra

  • ko v šoli vožnje končate praktični del usposabljanja

  • ko imate vozilo označeno s predpisano »L« tablico, kvadratne oblike in zelene barve, na kateri je črka »L« bele barve in mora biti nameščena na levi polovici zadnje strani vozila.
     

Kdo je lahko spremljevalec?

Spremljevalec je lahko eden od staršev, posvojiteljev, skrbnikov,
rejnikov osebe, ali druga oseba, pod pogojem, da s tem pisno
soglašajo starši, skrbniki. Spremljevalec mora biti star najmanj
27 let, imeti mora vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil
B kategorije najmanj 5 let, v evidenci pa ne sme imeti več kot
5 kazenskih točk. Spremljevalec mora biti vpisan v evidenco
o vozniških dovoljenih in evidenčni karton vožnje. Vpis opravi
izpitni center, ko ugotovi, da so izpolnjeni pogoji.

Med vožnjo s spremljevalcem:
Med vožnjo s spremljevalcem mora imeti kandidat za voznika pri sebi evidenčni karton vožnje, veljavno zdravniško spričevalo in osebni dokument. Spremljevalec pa mora imeti pri sebi veljavno vozniško dovoljenje za kategorijo B.


Kako dolgo lahko vozim s spremljevalcem?

S spremljevalcem lahko oseba vozi osebni avtomobil dokler ne opravi vozniškega izpita za vožnjo motornih vozil B kategorij, vendar največ dve leti od začetka usposabljanja.


Kdaj lahko pričnete s samostojno vožnjo?

Ko dopolnite 18 let in opravite izpit pred izpitno komisijo.

V šoli vožnje STOP so učitelji  vožnje za usposabljanje najmlajših kandidatov še posebej usposobljeni.. Za dodatne informacije v zvezi z usposabljanjem s 16 leti se lahko obrnete na vodjo šole vožnje.

bottom of page