top of page

Zamenjava tujega vozniškega dovoljenja

Veljavno tuje vozniško dovoljenje lahko zamenja za slovensko vozniško dovoljenje:

  • tujec, ki ima na podlagi dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji prijavljeno prebivališče več kot 6 mesecev

  • državljan Republike Slovenije, ki se vrne iz tujine v Republiko Slovenijo zaradi stalnega prebivanja ali ima prijavljeno začasno prebivališče v Republiki Sloveniji več kot šest mesecev
     

Postopek zamenjave tujega vozniškega dovoljenja za slovenskega:

Imetnik veljavnega tujega vozniškega dovoljenja mora:

  • na Upravni enoti zaprositi za »Vlogo za pridobitev slovenskega vozniškega dovoljenja«

  • opraviti zdravniški pregled pri medicini dela

  • opraviti praktični del vozniškega izpita pred komisijo izpitnega centra.


Nato se imetniku veljavnega vozniškega dovoljenja izdanega v tujini zamenja za slovensko vozniško dovoljenje. Zamenjavo lahko opravite na katerikoli Upravni enoti v Republiki Sloveniji.

Izjeme:
Imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja druge države članice Evropske unije, Liechtensteina, Norveške, Islandije ali Republike Hrvaške, ki stalno ali začasno prebiva v Republiki Sloveniji več kot šest mesecev lahko brez opravljanja vozniškega izpita in predložitve zdravniškega spričevala zamenja veljavno vozniško dovoljenje za slovensko vozniško dovoljenje.

bottom of page